SNV GROUP

Khẳng định giá trị Việt

Được thành lập vào năm 2019, SNV GROUP là công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử, đào tạo và cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, Digital Marketing chuyên nghiệp, uy tín, chất lượng cao. Ban giám đốc công ty luôn xây dựng văn hóa, môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp với tôn chỉ lấy con người là trung tâm. Bên cạnh đó còn quan tâm về chế độ phúc lợi, đãi ngộ hấp dẫn cùng mong muốn tạo dựng SNV GROUP trở thành nơi đáng để làm việc cho toàn thể nhân viên và các bạn yêu thích thương mại điện tử, công nghệ thông tin, Digital Marketing.

Mô hình hoạt động

Chúng tôi áp dụng phương pháp quản trị OKR trong toàn bộ tổ chức của mình. Tạo ra mối liên kết giữa các tầng mục tiêu tác động lên nhau và giúp mọi người có chung một chí hướng.

Chiến lược kinh doanh

SNV GROUP tập trung vào nguyên tắc đặt lợi ích của khách hàng làm trọng tâm chính, liên tục nghiên cứu và triển khai thử nghiệm các sản phẩm và các dự án mới nhằm tạo ra nhiều giá trị cho khách hàng.

Chiến lược kinh doanh

SNV GROUP tập trung vào nguyên tắc đặt lợi ích của khách hàng làm trọng tâm chính, liên tục nghiên cứu và triển khai thử nghiệm các sản phẩm và các dự án mới nhằm tạo ra nhiều giá trị cho khách hàng.

Các phòng ban

Sales

Marketing

Customer Service

Merchandise

Research & Development

Technical

Payment

Media

Human Resources

Accounting

"Tài nguyên giá trị nhất mà chúng tôi có được chính là đội ngũ nhân sự năng động, nhiệt tình, trình độ chuyên môn cao. SNV Group là một tập thể gắn kết, hợp tác chặt chẽ và đam mê trong công việc"
Robert Hà
COO