Trang chủ

Khẳng định giá trị Việt

Chúng tôi luôn tìm kiếm những đổi mới đột phá, những sản phẩm tốt và đa dạng hơn cùng với việc xây dựng một đội ngũ nhân viên sáng tạo, năng động.

Khẳng định giá trị của doanh nghiệp Việt Nam trên toàn thế giới.

Xây dựng SNV GROUP trở thành một doanh nghiệp là nơi đáng để làm việc. Nơi tạo giá trị cho con người sống thịnh vượng và hạnh phúc hơn.

Giá trị cốt lõi

Những nét đặc trưng tạo nên thương hiệu “SNV”

Phát triển con người một cách toàn diện

Tạo dựng cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc

Không ngừng cải tiến, đổi mới, sáng tạo

Học tập suốt đời

Kết nối yêu thương - Cho là nhận

"Với tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi đã đặt ra, SNV GROUP luôn chú trọng quan tâm, xây dựng và vun đắp các giá trị tốt đẹp đó mỗi ngày"
Michael Phan
CEO