Mô tả khoá học

Học HTML và CSS là những bước đầu tiên tuyệt vời trên con đường dẫn trở thành nhà phát triển phần mềm chuyên nghiệp. Nó sẽ cung cấp cho bạn các kỹ năng để làm việc hiệu quả hơn và giao tiếp đúng cách với các nhà phát triển (ngay cả khi bản thân bạn không muốn trở thành một lập trình viên chuyên nghiệp).

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách sử dụng HTML & CSS để tạo một trang web chuyên nghiệp, responsive được thiết kế cho cả máy tính để bàn và điện thoại di động. Bắt đầu với hiểu biết cơ bản về vai trò của HTML và CSS trong phát triển web, bạn sẽ học cách tạo biểu mẫu để thu thập thông tin của người dùng, cách hiển thị dữ liệu bằng bảng và các nguyên tắc thiết kế web responsive.

Khóa học này dành cho:

 • Người có đam mê, mong muốn trở thành một Web Developer nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu
 • Sinh viên theo học Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm…
 • Người đã và đang làm việc trong lĩnh vực IT có định hướng phát triển về Web Developer.
 • Bạn muốn tự học lập trình web từ cơ bản đến chuyên nghiệp

Bạn sẽ nhận được gì nếu tham gia khóa học này:

 • Sử dụng được HTML và CSS để thiết kế giao diện các trang Web
 • Nắm được các khái niệm liên quan CSS Flexbox và CSS Grid
 • Sử dụng được các media query để làm cho trang web trở nên responsive (khả năng đáp ứng với các thiết bị khác nhau)
 • Tự tin thiết kế landing page thông qua project.

Nội dung khoá học

Phần 1: Giới thiệu khoá học

Phần 2: Căn bản HTML

 1. Hello World
 2. Tạo thẻ HTML đầu tiên
 3. Đoạn văn bản
 4. Liên kết trong web
 5. Hình ảnh
 6. Danh sách
 7. Form
 8. Form – Thêm các trường
 9. Form – Thẻ Select
 10. Bảng biểu
 11. Cấu trúc file HTML
 12. Giới thiệu về CSS
 13. Sử dụng CSS ngoài
 14. Chọn phần tử trong CSS
 15. Box Model
 16. Canh lề
 17. Định dạng văn bản

Phần 3: Project Landing page

 1. Cấu trúc của project
 2. Định dạng menu
 3. Định dạng image Area
 4. Định dạng các sản phẩm
 5. Responsive web

Phần 4: CSS nâng cao

 1. Truy vấn media
 2. Tạo layout responsive
 3. Căn bản về Flexbox
 4. Xây dựng cấu trúc trang với Flexbox
 5. Căn bản CSS Grid
 6. Làm việc với hàng và cột trong Grid

Tổng kết khóa học

Liên hệ với SNV GROUP để được tư vấn đăng ký khoá học.