Không ngừng cải tiến, đổi mới, sáng tạo” và “Học tập suốt đời” là hai trong nhiều giá trị cốt lõi của SNV GROUP.

Với mỗi quý trôi qua, SNV đều nhìn lại quá trình mà toàn bộ nhân viên đã luôn nỗ lực trong công việc để kịp thời ghi nhận những đóng góp quan trọng từ từng cá nhân và các phòng ban. Qua hai hạng mục khen thưởng – vinh danh thường quý, Ban Giám Đốc mong muốn tạo thêm thật nhiều động lực song song với việc khích lệ tinh thần trong mỗi thành viên, để cùng nhau phấn đấu hơn trong quý 3 cũng như cùng xây dựng nên một tập thể năng động, gắn bó, vững chắc. Một lần nữa xin được chúc mừng các cá nhân và các phòng ban. ❤️

Để lại một bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn có thể sử dụng các thẻ và thuộc tính HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>