Thứ 5 lại đến, lại tiếp tục được nghe những chia sẻ cực kì thú vị và bổ ích trong phiên seminar nội bộ định kỳ – một trong những hoạt động đang diễn ra xuyên suốt tại SNV Group. Lần này là sự kết hợp vô cùng đặc biệt giữa 2 hoạt động gồm Seminar và Đào tạo nội bộ.

Niềm tin vào khách hàng” cũng như “Customer Centric” lần lượt là các chủ đề mà 2 sếp nhà SNV truyền đạt ở phiên seminar vừa rồi. Rất nhiều kiến thức hay, cảm nhận mới, nhiều bài học được rút ra đối với mỗi thành viên, mỗi phòng ban. Được lắng nghe và cùng thảo luận với nhau dưới nhiều góc nhìn thật sự là khoảng thời gian có ý nghĩa.

Sau 2 chủ đề trên, mỗi cá nhân đều biết rõ hơn rằng mình đang – sẽ mang nhiều nhiệm vụ, vai trò riêng, nhưng cả quá trình lẫn đích đến đều là cùng đóng góp và hướng đến một mục tiêu chung. Có như vậy thì tập thể SNV mới có thể ngày càng lớn mạnh. Thử thách còn nhiều, không dễ dàng, nhưng SNV tin mình sẽ làm được.

Để lại một bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn có thể sử dụng các thẻ và thuộc tính HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>