SNV GROUP – Thiện nguyện quý 1/2024

“Cho đi là còn mãi” – Một hoạt động gắn liền với văn hóa cốt lõi của đại gia đình SNV từ trước đến nay. Những món quà tuy không quá to lớn nhưng là tấm lòng của cả đội ngũ tập thể SNV, mang “yêu thương” để gửi trao đến các em nhỏ mồ côi ở ngôi chùa Quang Châu, thuộc huyện Hòa Vang, Đà Nẵng.
.
Thật vui và hạnh phúc khi còn được cho đi, SNV GROUP sẽ cố gắng để chia sẻ những giá trị, yêu thương thật nhiều hơn nữa!

SNVGROUP #LeRustiqueVietNam #ThienNguyenQuy1 #ChoDiLaConMai

Để lại một bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn có thể sử dụng các thẻ và thuộc tính HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>